# وبلاگ_مشهدی

نسبت های فامیلی مشهدی تصویری (اختصاصی مشهدی بلاگ)

نسبت های فامیلی(مشهد): پدر و مادر : ننه و بابا خواهر : آبجی برادر: بِرار  خُش: مادر زن خُسُر:پدر زن دیزه:خاله وسنی:هوو  زن برادر شوهر:جاری آق میرزا:شوهرخواهر باباکلون:پدربزرگ ننه  کلون:مادربزرگ نواسه:نوه  
/ 5 نظر / 9 بازدید