# مشهد

......یا رضا.....

یا رضا   یه روز دٍلُم بدجوری گِرفته بود                                               بوته غصه و غم تو دِلُم شکفته بود توچِشام سیل اشک موج مِزِدش                                    ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید