داستان جوجه پنگوئن زشت ( مشهدی)

جوجه پنگوئن زشت

 روزی روزگاری تو یگ لانه تو قطب شمال چهار تا تخم زندگی مِکردن ،ننه بابای ای تخما منتظر بود که اینا زود وا بِرن تا بتنن برن بریه هر جوجه شان یگ گیلیون  (واحد پول پنگوئنی) بیگیرن بزنن به جیب.ولی چهار پنج سال گذشت ای تخما وا نرفتن.دگه همه ناامید رفته بودن در حدی که ننه پنگوئن عیدا که موشود تخماره رنگ مکِرد مِذاشت سر سفره هفت سین !! همی جور روزا گذشت و گذشت که یکهو یگ روز .. تلق .. تخما یکی یکی داشتن وا مِرفتـــن .ننه بابا هم هموجور کف کرده بودن.کیشتله کیشتو دینگله دینگو و وَخه وَخه وخه یره مِخاندن.تخم  اول شیکست یگ پنگون درآمد که پسر بود ( همو نر ) اسمشه گذاشتن پنگوسی، دومی درآمد دختر بود اسمشه گذاشتن پنگولینا ، سومی که درآمد همه یگهو مارس ماندن یگ جوجه خردو و زشت :| که اسمشه گذاشتن پِلنگتون.تخم چهارمی هم خودشه خونوک کرده بو دو وا نِمِرفت که نِمِرفت.بریه همی روش با ماجیک نوشتن پَنخونوک تا بعدا که درآمد یگ کاریش بوکونن.اصل قصه از اینجه شروع شد که وقتی جوجه ها با ننه هاشان مرفتن موج های آبی ، ای جوجه آخری نِمِتِنست شنا کنه همش مرفت تو ساندیوچی مِشست :| واز تو ساندویچی همه جوجه ها ماهی سفارش مِدادن . او جوجه پنگوئن زشت دانه گندم :| کــه  یگهو یگ یرگه ای به ای جوجه زشتِ ما گفت دداش تو کِفتری ، چُغُکی ، قُمری ، موسی کو تقی ، یا کریم ـی!! که جوجه گفت : یرگیه خونوک قیشنگ سال ! اولاً او سه تای آخر یگ نوع پرندین دوماً ر ولش کن ،  سوما تِر زدی به داستان ، قرار بود آخر داستان معلوم بره مو چیوم .مخی بزنومت صدا موزایک بدی کوچوسگ؟ ها مو چغکوم ! حرفیه؟ناراحتی؟؟  او یرگیه هم گفت : چی با مویی؟؟ بوووووووووووق بوووووووووق !!

... ... یررره کااااات کااااات . .

 زدن داستان ر خراب کِردِن که ،

 مو اصلا داستان نِمِنویسُم جنبه نِدِرن شخصیتای داستان!

حیف ای امکانات و فیلم برداری تو قطب شمال و موجای آبی و ای ور و اور

برن برن .. یکی یکی برن خانه هاتان !!

او تخم چهارمی هم توپ پینگ پونگ بود  اصلاً!!!

که ایجوری بود داستان جوجه پنگوئن زشت به فنا رفت !!

 نویسنده: بچه چغک تنهای شاکی !! ( خودوم)

/ 1 نظر / 69 بازدید
دلم گرفته

سلام وبلاگ خوبی داری حرم رفتیدواسم دعاکنید ممنون